+90 212 2198922 iletisim@dijitalbilisim.com

Dış Kaynak Teknoloji Hizmetleri

Dış Kaynak Kullanımı Hizmeti

 

Dış kaynak kullanımı, günümüz bilgi çağında KOBİ ve büyük işletmelerin maliyetlerini düşürmek için vazgeçilmez bir hizmet yöntemidir. Sektörün en büyük sıkıntıları olan yetkin personel bulma ve tutundurma sıkıntıları, iş yapma/yaptırma maliyetlerinin yüksekliği, iş yönetim ve denetim zorlukları, ana iş kolu farklı olan firmaların teknik personel çalıştırma zorluğu vb. gibi sıkıntılar için dış kaynak kullanım hizmetlerinden yararlanabilirsiniz.

Dijital Bilişim yurtiçi ve yurtdışında ki yetkin personel desteği ile firmaların kendi projeleri veya dış ihale projeleri için destek olmaktadır. Bu alt yüklenicilik faaliyetlerini yürütürken tamamen müşteri firmanın işi olduğu prensibi ile hareket ederek müşteri firma bünyesinde bir birim niteliğinde hareket etmektedir. 

 

Bu kapsamda alabileceğiniz hizmetlerimiz

İş Süreci Analizi ve İyileştirmesi

Yazılım Mimarisi Oluşturma

Proje Analizi ve Tasarımı

Proje Yönetimi

Yazılım Geliştirme Hizmeti

Yazılım Bakım Hizmeti